top of page

Regulament Concurs - "Failling to the top"

Updated: Jul 30, 2022
1. Organizator:

Concursul organizat de Bucharest Tech Week este conceput și administrat de către

SC UNIVERSUM EXPO SRL.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.


2. Perioada de desfășurare a concursului:

Intervalul de desfășurare al prezentului concurs este 12.07.2021 – 27.07.2021.

Mecanismul pentru desemnarea câștigătorilor este:

  • tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toți participanții eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în regulament.

Rezultatele extragerilor se vor afla pe data de 4.8.2022


3. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:

1. Să fie înscriși la evenimentul "Failing to the top" și să participe la eveniment pe 27 Iulie.

2. Să acceseze regulamentul concursului și să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa;

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violență, limbaj neadecvat sau apartenențe politice etc.

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerințele concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

5. Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.

6. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

7. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

8. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


4. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie atât timp cât este domiciliată în România. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.


5. Premii:

1. Smartwatch FITBIT Sense;

2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

2. Dacă persoana declarată câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig şi nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.


6. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, al adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

3. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

4. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situația personală.

5. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiției.


7. Litigii:

1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

2. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

6. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

7. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

8. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

9. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din aceste acțiune.8. Mecanismul concursului:

1. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

3. Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. 4. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.


Pași de urmat pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate:

1. Înscrie-te la evenimentul "Failing to the Top" pentru a intra în cursa pentru câștigarea premiului.

2. Participă la eveniment, 27 Iulie 2022


9. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@techweek.ro

25 views
bottom of page