top of page

Regulament Concurs Nuki & Bucharest Tech Week1. Organizator


Concursul organizat pe pagina de Facebook Bucharest Tech Week este conceput și administrat de către SC UNIVERSUM EXPO SRL.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.


2. Locul de desfășurare a concursului


Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Bucharest Tech Week. Pentru a participa la acest concursul, este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă și nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.


3. Perioada de desfășurare a concursului


Intervalul de desfășurare al prezentului concurs este 13.05.2021 – 23.05.2021.


Mecanismul pentru desemnarea câștigătorilor este:

· tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toți participanții eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în regulament. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina de Facebook în data de 25.05.2021.


4. Înscrierea în concurs


Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:


1. Să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real;

2. Să fie fani ai paginii de Facebook https://www.facebook.com/TechWeekRO;

3. Să fie înscriși la Tech Expo și să participe la eveniment, în perioada 21-23 mai (Înscrierea este GRATUITĂ și se face aici: https://www.techexpo.ro/);

4. Să răspundă la întrebările concursului și să recomande concursul prietenilor;

5. Să acceseze regulamentul concursului și să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa;

6. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violență, limbaj neadecvat sau apartenențe politice etc.

7. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerințele concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

8. Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.

9. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

10. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

11. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


5. Dreptul de participare:


Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie atât timp cât este domiciliată în România. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.


6. Premii:


1. Premiul acordat este o încuietoare inteligentă Nuki Smart Lock oferita de Nuki, în valoare de 1129 lei.

2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

3. Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig şi nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.


7. Protecția datelor personale:


Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:


1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, al adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

3. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

4. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situația personală.

5. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiției.


8. Litigii:


1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câștigate de către participanţi.

3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

4. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicații sau alţii asemenea.

6. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

7. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

9. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat şi pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.9. Mecanismul concursului:


Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.


Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.


Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

Pași de urmat pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate:


2. Înscrie-te la Tech Expo pe www.techexpo.ro pentru a intra în cursa pentru câștigarea termometrului.

3. Răspunde la întrebarea concursului: Ce accesorii SMART îți dorești pentru casa ta?”,, într-un comentariu la postare.

4. Share postarea concursului organizat împreună cu www.smartlock.ro pe wall-ul tău și recomandă-l prietenilor.

5. Participă la Tech Expo în perioada 21-23 Ma.i


10. Contact:


Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@techweek.ro.

104 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page