top of page

ORKIN România și Transformarea Digitală – Poarta către Viitorul Managementului Integrat al Dăunători


Managementul dăunătorilor în contextul actual


În contextul actual al pandemiei de COVID-19 managementul integrat al dăunătorilor este un subiect de mare importanță din punct de vedere al combaterii vectorilor de transmitere a bolilor, contaminării produselor alimentare și daunelor materiale.


Rozătoarele (șoarecii și șobolanii), insectele de discomfort târâtoare (gândacii) și zburătoare (țânțarii, muștele), păsările (porumbei, vrăbii) reprezintă clasa dăunătorilor comuni, cu care ne confruntăm zi de zi indeferent de zona geografică în care locuim, ne desfășurăm activitatea sau ne relaxăm. Un inamic invizibil îl reprezintă microorganismele (virusurile, bacteriile și fungii) care, așa cum am observat în ultimii doi ani ne pot modifica în totalitate modul de viață și de gândire și pot duce la piederi imense de vieți omenești.


Luând în considerare cele menționate anterior și obiceiurile societății moderne într-o continuă și rapidă schimbare, s-a impus o abordare holistică a domeniului de combatere a daunatorilor prin integrarea la toate nivelurile a sistemelor digitale de monitorizare, raportare, documentare și inspecție. Respectarea standardelor de calitate din ce în ce mai ridicate nu poate fi realizată decât prin utilizarea unor tehnologii de vârf precum: realitate virtuală, IOT, realitate augmentată și mașini virtuale.


Ce reprezintă transformarea digitală pentru sănătatea publică și siguranța alimentară, în contextul gestionării integrate a dăunătorilor


Nu de multe ori ne-am pus întrebarea dacă viitorul apropiat ne va crea un spațiu cvasiidentic cu diferite tipuri de percepție a mediului real-virtual și cum vom utiliza noile instrumente pentru a ne perfecționa munca și cunoștințele.

O definiție amplă a transformării digitale poate cuprinde efortul instrumentat de a introduce în mod semnificativ noile tehnologii digitale de informare și comunicare și procese de avangardă corespunzătoare în sectorul sănătății și al siguranței alimentare.


ORKIN Romania a aplicat aceeași strategie, iar abordarea lor este de a integra tehniciile clasice cu un pachet de soluții de gestionare a dăunătorilor compatibile IoT, ce oferă clienților comerciali și rezidențiali date documentate și accesibile despre dăunători, informații și rapoarte pentru a ajuta la prevenirea, monitorizarea și gestionarea dăunătorilor într-un mod proactiv la niveluri noi de eficiență și control.Prin utilizarea noilor tehnologii digitale, ORKIN urmărește foarte atent și utilizarea responsabilă a pesticidelor, biocidelor și produselor chimice de sinteză periculoase sau cu impact asupra mediului înconjurător și al sănătății oamenilor.

Tehnologiile digitale ne oferă posibilitatea de a urmări in time trasabilitatea, eficiența și cantitățile de produse chimice utilizate, aspect greu de realizat fără aceste instrumente și tehnologii de vârf.


Astfel, gradul de contaminare al produselor alimentare cu produse pesticide/biocide, microorganisme sau alți contaminanți de natură fizică se reduce semnificativ, impactul asupra mediului este diminuat și gradul de îmbolnăvire din aceste cauze devine din ce în ce mai controlabil.


Managementul integrat al dăunătorilor (IPM) se bazează în primul rând pe utilizarea de produse chimice doar pentru dăunătorii țintă în zonele unde aceștia se adăpostesc, în rest utilizându-se doar metode nontoxice și sisteme de excludere coroborate cu programele de igienă și sanitație ale mediului.


Schimbarea modelului de business, adaptarea la schimbare, evoluția ecosistemelor și confruntarea cu diferitele cauze perturbatoare la nivel social, economic și macrostrategic, reprezintă pentru ORKIN Romania oportunități reale de integrare în noul mediu al afacerilor digitale.


Cercetarea, inovarea și dezvoltarea de servicii noi si-au pus amprenta asupra modelului unic de business al companiei.

14 views

Comments


bottom of page