top of page

Regulament Concurs MOON & Bucharest Tech WeekDescarcă varianta autentificată.

Moon Power Regulament Concurs
.pdf
Download PDF • 319KB

1. Organizator:


Concursul organizat la standul MOON din cadrul Bucharest Tech Week este conceput și administrat de către PORSCHE ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bd. Pipera nr.2, 077190, Voluntari-IF, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/196/13.02.2004 numita in continuare “Organizator”. Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public pe adresa ___________, conform legislației aplicabile în România. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi obtinut inclusiv prin formularea unei cereri la adresa ________

Organizatorul concursului are obligatia de a face public numele castigatorului si premiul acordat.


2. Locul de desfășurare a concursului:

Concursul este organizat și se desfășoară pe teritoriul Romaniei, la standul virtual MOON din cadrul Bucharest Tech Week, accesibil publicului în perioada 18-23 Mai, situat la adresa ________________. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să vă înscrieți gratuit pe www.techexpo.ro și să participați la Tech Expo, din cadrul Bucharest Tech Week, să vizitați standul virtual MOON și să completați formularul dedicat pe care îl veți găsi la stand.


3. Perioada de desfășurare a concursului:

Intervalul de desfășurare al prezentului concurs este 20.05.2021 – 23.05.2021.

Mecanismul pentru desemnarea câștigătorilor este:

· tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toți participanții eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în regulament. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/TechWeekRO și https://www.facebook.com/MOONpowerRO în data de 25.05.2021.


4. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:

1. Să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real;

2. Să fie fani ai paginii de Facebook https://www.facebook.com/TechWeekRO și ai paginii https://www.facebook.com/MOONpowerRO ;

3. Să fie înscriși la Tech Expo și să participe la eveniment, în perioada 21-23 mai (Înscrierea este GRATUITĂ și se face aici: https://www.techexpo.ro/ ), pot vizita standul MOON pe toata durata festivalului (18-23 Mai;

4. Să raspundă corect la minim 4 din 5 întrebări din formularul de la stand; Formularul poate fi recompletat, însă va fi luat în considerare o singură dată, în varianta cu minim 4 raspunsuri corecte.

5. Să acceseze regulamentul concursului, sa il accepte și să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa;

6. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violență, limbaj neadecvat sau apartenențe politice etc.

7. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerințele concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

8. Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.

9. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

10. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

11. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoane fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul ori resedinta chiar si temporara in Romania, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare la Concurs.


6. Premii:

1. Premiul acordat este o trotineta electrica MOON Alpha One, in valoare de 2400lei (TVA inclus).

2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

3. Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig şi nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.


7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul concursului, Porsche Romania SRL, se obliga să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”), Legea nr. 190/2018 si orice alta legislatie aplicabila, pe toată durata concursului si ulterior. Astfel, organizatorul declara ca se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor personale ale participantilor la concurs si sa utilizeze acveste date conform prezentului Regulament si legislatiei în vigoare.

In vederea desfasurarii concursului, Porsche Romania SRL, cu sediul in Bd. Pipera, Nr. 2, 77190, Voluntari, Ilfov, va prelucra datele personale ale participantilor astfel: nume, prenume si adresa e-mail, in scopul inscrierii participantilor la concurs, iar pentru castigatori, in plus, numarul de telefon si date carte de identitate, in scopul acordarii premiilor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal mentionate mai sus si a datelor cu caracter anonim revine societatii Porsche Romania SRL in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la concurs are loc in temeiul executarii contractului (Regulamentul concursului) la care participantii sunt parte. In situatia in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare inscrierii in concurs si validarii drept castigator, Organizatorul se va afla in imposibilitatea inscrierii dumneavoastra in concurs, respectiv validarii dumneavoastra drept castigator si a acordarii premiului, ca urmare veti pierde calitatea de castigator.

Numele si prenumele castigatorilor, precum si premiul castigat vor fi publicate pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/TechWeekRO și https://www.facebook.com/MOONpowerRO, in conformitate cu prevederile legale din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Datele personale ale participantilor la concurs vor putea fi stocate pentru o perioada de 3 ani, reprezentand termenul general de prescriptie. In masura in care anumite date v-au fost colectate in scop financiar-contabil, acestea se vor pastra pentru o perioada de 10 ani de la inceputul anului urmator celui in care au fost colectate, dupa cum impun dispozitiile legale in materie financiar-contabilă. Daca va vom solicita copia CI in scopul verificarii CNP-ului dumneavoastra pentru depunerea corecta a declaratiilor fiscale, stocarea acestuia se va realiza pe o perioada de max. 30 zile de la predarea-primirea premiului.

Datele participantilor vor putea fi dezvaluite catre urmatorii destinatari:

(i) compania Universum Expo SRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Pitar Mos nr. 6, etaj 3, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/7820/2014, cod de inregistrare fiscala RO 33337992 care pune la dispozitie platforma online pe care se desfasoara concursul;

(ii) autoritati publice, auditori, diverse categorii de consultanti sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Organizatorului, care solicita Organizatorului sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acestuia. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal etc;

(iii) instante de judecata pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Organizatorului sau ale altor entitati sau persoane;

(iv) terti achizitori, in masura in care activitatea Organizatorului ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

In situatia in care Organizatorul va dori sa transmita, prin sms sau e-mail, participantilor la concurs, informatii despre produsele sale, informatii si propuneri de activitati si evenimente, Organizatorul va solicita consimtamantul explicit si separat al participantilor pentru acest scop, situatie in care va folosi datele acestora doar daca un astfel de consimtamant a fost acordat in mod expres. Participantilor li se va oferi, in toate situatiile, posibilitatea de a se dezabona de la primirea unor astfel de mesaje intr-un mod facil, cel putin echivalent cu cel utilizat de catre Organizator pentru transmiterea unor astfel de mesaje.

In ceea ce priveste securitatea datelor, Organizatorul si partenerii sai implementeaza masurile tehnice si organizatorice corespunzatoare in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator prelucrarii datelor personale ale participantilor la concurs. Salariatii acestora si-au asumat obligatii de confidentialitate si sunt instruiti cu privire la modul in care trebuie sa prelucreze datele cu caracter personal.

In temeiul dispozitiilor legale, participantii la concurs beneficiaza de urmatoarele drepturi in legatura cu datele personale:

- Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

- Dreptul de opozitie la prelucrare;

- Dreptul la rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

- Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;

- Dreptul de retragere, in orice moment, a consimtamantului, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);

- Dreptul la portabilitatea datelor;

- Dreptul la reclamatie. Daca sunteti de parere ca am incalcat prevederi ale dreptului roman sau european in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, lezand astfel drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactati pentru a putea clarifica intrebarile dumneavoastra. Bineinteles, aveti si dreptul sa va adresati Autoritatii Romane pentru Protectia Datelor, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, respectiv unei autoritati europene de supraveghere.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., precum si pentru transmiterea oricaror solicitari sau sesizari, va rugam sa va adresati Organizatorului Porsche Romania SRL, printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@porsche.ro.


8. Incetare. Forță Majoră

1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

3. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.


9. Contestatii si Litigii:

1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câștigate de către participanţi.

3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

4. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicații sau alţii asemenea.

6. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

7. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

9. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat şi pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

10. Eventualele contestatii/ reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bdul Pipera, Nr 2, Voluntari, Ilfov sau pe adresa de e-mail__________________________ in termen de maxim 2 saptamani de la data incetarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie;

11. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.10. Mecanismul concursului:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.


Pași de urmat pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate:

2. Înscrie-te la Tech Expo pe www.techexpo.ro pentru a intra în cursa pentru câștigarea trotinetei electrice

3. Vizitează standul MOON in perioada 18-23 mai si completează formularul corespunzător concursului de la stand

4. Participă la Tech Expo în perioada 18-23 mai

Castigatoriul va fi validat doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.


11. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@techweek.ro.

184 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page