top of page

Cercetare de excelență în domeniul materialelor magnetice avansate pentru aplicaţii inteligente

INCDFT-IFT Iași, cel mai important INCD din Regiunea de Nord-Est a Romaniei, este un centru de excelență care contribuie atât la dezvoltarea cercetării naționale/regionale, cât și a cercetării internaționale.


Obiectivul principal al INCDFT-IFT Iași este de a desfășura activități de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul materialelor cu structuri și proprietăți noi, a dispozitivelor, aparatelor și echipamentelor bazate pe astfel de materiale, noi metode de preparare și tehnici de caracterizare și evaluare nedistructivă, metode de separare electrică și magnetică, și a materialelor și dispozitivelor speciale cu aplicații în inginerie, medicină și biotehnologie.

Implementarea acestor cercetări se realizează prin proiecte/activități dezvoltate în cadrul programelor de cercetare naționale și internaționale (finanțate de Comisia Europeană, prin acorduri guvernamentale bilaterale, acces la facilități internaționale de cercetare, Guvernul S.U.A.), cât și contracte de dezvoltare tehnologică cu companii din țară și din străinătate.


Unul dintre principalele avantaje competitive ale INCDFT-IFT Iaşi în peisajul cercetării româneşti, dar şi internaţionale, este acela că suntem capabili să producem acele materiale care sunt necesare realizării senzorilor şi dispozitivelor pe care le dezvoltăm. Al doilea avantaj este că dispunem de o infrastructură modernă, care acoperă aproape toate ariile necesare unei activităţi de cercetare competitive la nivel internaţional (producere de materiale speciale, caracterizarea complexă a acestora, pregătirea lor pentru utilizarea în senzori şi alte dispozitive) şi de specialişti capabili să utilizeze această infrastructură, personalul având o pregătire complementară, multidisciplinară (fizicieni, ingineri mecanici şi electronişti, medici, bioingineri, chimişti, specialişti IT). Un al treilea element, considerat un punct forte al institutului nostru, se referă la faptul că, în general, activităţile de cercetare dezvoltate în institut cuprind cercetări de bază asociate cu cercetări tehnologice şi aplicative, care au în vedere aplicaţia finală posibilă a materialelor dezvoltate. Aceste elemente ne oferă avantaje competitive în peisajul cercetării româneşti, dar şi pe plan internaţional.

31 views

Comentarios


bottom of page